• Bột cao su dùng làm latex recycle

  Lượt xem:66

  Bột cao su dùng làm latex recycle

  Bột cao su dùng làm latex recycle

  Bôt cao su được sử dụng rất nhiều trong sản xuất trong đó đặc biệt là  latex recycle

  KAG cung cấp nhiều loại bột cao su với kích thước khác nhau làm vật liệu trong sản xuất  latex recycle

  BOT-CAO-SU-SAN-XUAT-LATEX-RECYCLE.png (173 KB)

  Ngày đăng: 08-05-2022 66 Lượt xem