• Thảm cao su làm việc, giúp nhân viên không tiếp xúc trực tiếp với đất, tăng tính an toàn

  Lượt xem:319

  Thảm cao su làm việc, giúp nhân viên không tiếp xúc trực tiếp với đất, tăng tính an toàn

  Thảm cao su làm việc, giúp nhân viên không tiếp xúc trực tiếp với đất, tăng tính an toàn

  Một trong rất nhiều nhưng Quy định an toàn trong CTPAT: nhân viên làm việc chân không tiếp xúc trực tiếp đất

  tam-lot-cao-su-giam-moi-km003.jpg (502 KB)

  km019-tam-lot-cao-su-giam-moi (1) - Copy.jpg (269 KB)

  tam-lot-cao-su-giam-moi-km019 (2).jpg (405 KB)

  Ngày đăng: 03-03-2023 319 Lượt xem